Bedrijfsjurist Miryam Breeuwer

Mr. drs. Miryam Breeuwer is advocate en bedrijfskundige. Ze laat zich het best omschrijven als no nonsense, pragmatisch, sportief en inventief. Ze schroomt niet u te wijzen op de kansen en eventuele bedreigingen voor uw bedrijf.

Juist vanwege haar langdurige ervaring in het bedrijfsleven is zij de perfecte sparringpartner voor het vinden van creatieve oplossingen voor uw bedrijfsjuridische vragen.

Heeft uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig?

Mijn bedrijfsjuridische achtergrond

Meer dan 10 jaar ervaring als advocate en bedrijfskundige

Bedrijfsjurist

Ruime ervaring in het bedrijfsleven en een academische vorming.

Lees meer

Advocaat

Specialist in arbeidsrecht, contractrecht en ondernemingsrecht

Lees meer

Consultant

Uw sparringpartner voor een succesvolle bedrijfsontwikkeling.

Lees meer

Docent

Als HBO docent recht en bedrijfskunde geef ik gastcolleges.

Lees meer

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?

Waar kunt u mij als bedrijfsjurist voor inhuren

U kunt mij, als bedrijfsjurist en consultant, inhuren voor diverse Interimwerkzaamheden en management advies.

Bedrijfsjuridisch advies

ontslag procedures, arbeidsvoorwaarden, flexconstructie personeel, ketenaansprakelijkheid en intellectueel eigendom.

Risico management

vergunningen, product veiligheid(-aansprakelijkheid), privacy management, garanties en zekerheden en kartelregelgeving.

Contractrecht & management

verzekeringen, agentuur-, franchise-, licentie-, lease-, distributie- en IT contracten, in-/verkoop en algemene voorwaarden.

Governance & compliance

coörporate governance en WNT I & II advies, begeleiding RvC en RvT, aansprakelijkheid van bestuur en RvC / RvT.

Bedrijfsopvolging

aandelenovername / - uitkoop, samenwerkingsafspraken, positie statutair bestuurder en statutaire wijzigingen.

Cao & medezeggenschap advies

cao onderhandelingen, advies conflicterende cao's, begeleiding adviesaanvragen, advies instelling OR en rol ondernemer / OR.

Reorganisatie & fusie

collectief ontslag, beschermingsconstructies, meldingsplicht NMA, overname contracten, fusievormen en due dilligence.

Bedrijfsadvies & begeleiding ondernemers

Rechtsvormen, concernrecht, juridische organisatiestructuur, conflictmanagement vennoten / aandeelhouders en strategie.