Waar kunt u mij als bedrijfsjurist voor inhuren

U kunt mij, als bedrijfsjurist en consultant, inhuren voor diverse Interimwerkzaamheden en management advies.

Bedrijfsjuridisch advies
ontslag procedures, arbeidsvoorwaarden, flexconstructie personeel, ketenaansprakelijkheid en intellectueel eigendom.
Bedrijfsopvolging
aandelenovername / - uitkoop, samenwerkingsafspraken, positie statutair bestuurder en statutaire wijzigingen.
Risico management
vergunningen, product veiligheid(-aansprakelijkheid), privacy management, garanties en zekerheden en kartelregelgeving.
Cao & medezeggenschap advies
cao onderhandelingen, advies conflicterende cao's, begeleiding adviesaanvragen, advies instelling OR en rol ondernemer / OR.
Contractrecht & management
verzekeringen, agentuur-, franchise-, licentie-, lease-, distributie- en IT contracten, in-/verkoop en algemene voorwaarden.
Reorganisatie & fusie
collectief ontslag, beschermingsconstructies, meldingsplicht NMA, overname contracten, fusievormen en due dilligence.
Governance & compliance
coörporate governance en WNT I & II advies, begeleiding RvC en RvT, aansprakelijkheid van bestuur en RvC / RvT.
Bedrijfsadvies & begeleiding ondernemers
Rechtsvormen, concernrecht, juridische organisatiestructuur, conflictmanagement vennoten / aandeelhouders en strategie.

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?