Over @Juste.nl

Waarom een kantoor starten gericht op juridisch management advies?

Omdat ik in mijn werk als advocaat en bedrijfskundige in toenemende mate het belang van juridisch managen van de organisatierisico’s zag ontstaan.

Ik zag de gevolgen van juridische risico’s die onvoldoende waren ingeschat of vooraf niet waren gerealiseerd:  Onnodige kosten en verlies van tijd.

Door ondernemers/bedrijven hun juridische risico’s te laten zien, te leren onderkennen en te beheersen, kunnen tijd en kosten worden bespaard.

Bij ondernemen hoort risico durven nemen, maar ook dan is van belang dat er sprake is van beheersbaar onderkend risico .

De ervaringen in mijn dagelijkse praktijk, het belang van een goed juridisch (risico-) management, een goede spreiding van risico versus zekerheden,  brengt mij ertoe om bedrijven/ondernemers juridisch te adviseren over  risicomanagement van hun onderneming.

Een goed contractmanagement , vergunningenbeleid, productveiligheid en -aansprakelijkheid, garanties, zekerheden, arbeidsvoorwaarden, Corporate Governance, statuten en afspraken bestuurder en RvC/RvT,  bedrijfsopvolging, beschermingsconstructies, ketenaansprakelijkheid, overnamecontracten, rechtsvormen, conflictmanagement/arbitrage.

Zomaar een opsomming van risico’s die ik de afgelopen 15 jaar met mijn klanten/ondernemers heb meegemaakt en opgelost.

Voorkomen is beter dan genezen!

Daarom start @Juste BV;  @Juste omdat mijn advies zorgt dat uw onderneming uitstekend is aangepast op de juridische risico’s van het ‘’ondernemen’’.

En Juste met een ‘’knipoog’’ naar  rechtvaardig / juist.  Waarmee ik wil zeggen dat het aanpassen van uw onderneming op de juridische risico’s ook op juiste wijze en binnen de regels dient te gebeuren!

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?