DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

Naar aanleiding van vragen vanuit werkgever en werknemersverenigingen, ook met betrekking tot het sociaal akkoord zijn de navolgende aanpassingen gedaan:

  1. Het verschuldigd zijn van de transitievergoeding bij ontslag op bedrijfseconomische redenen als tevens ook een cao-regeling van toepassing is;
  2. Het compenseren van werkgevers die een transitievergoeding verschuldigd zijn bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  3. De aanpassing met betrekking tot de seizoensarbeid.

 

De nota van wijziging is inmiddels naar de Kamer gestuurd door Minister Asscher. En behelsde het volgende: afwijking van de ketenbepaling bij CAO:

  1. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenliggende periode in de ketenbepaling bij CAO op ten hoogste 3 maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke 6 maanden;
  2. Transitievergoeding na 2 jaren ziekte: werknemers die langdurig ziek zijn houden recht op hun transitievergoeding maar hun werkgever wordt door het UWV gecompenseerd uit het algemeen werkloosheidsfonds. Hier zal overigens wel een verhoging van de uniforme premie tegenover staan.
Geplaatst op 30 augustus 2016

Meer Nieuws

25 nov
EEN GOED CONTRACT VOLGT UIT EEN GOED CONTACT

18 jan
EEN GOED CONTRACT = EEN GOED CONTACT

13 sep
Artikel in Visie Magazine

30 aug
WET UITWERKING AUTOBRIEF II

30 aug
CAO-REGELING EN TRANSITIEVERGOEDING

30 aug
DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

30 aug
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

30 aug
MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

30 aug
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30 aug
BEVORDERING MEDIATION

6 jun
Cybercrime

3 jun
Artikel in Leeuwardercourant

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?