WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

Met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en het civielrechtelijk bestuur verbod kan de overheid falende toezichthouders nog harder aanpakken. Deze Wet is van toepassing op alle rechtspersonen dus ook Stichtingen en Verenigingen. Naast een bepaling over tegenstrijdig belang gaat de Wet vooral over harder ingrijpen bij onbehoorlijk bestuur en toezicht. Dat betekent dat de Wet uitgaat van een hoofdelijk aansprakelijkheid van iedere bestuurder of interne toezichthouder voor het tekort van de boedel, indien het bestuur of toezichthoudend orgaan zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld in de 3 jaar voorafgaand aan het faillissement èn aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. En dat betekent dat een bestuurder op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie door de rechter kan worden ontslagen als hij het belang van de Stichting en met haar verbonden organisaties zodanig schaadt dat het voorzetten van het bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Wordt het bestuursverbod opgelegd? Dan wordt door de griffier van de rechtbank de uitspraak aangeboden aan de Kamer van Koophandel die de bestuurder terstond uit het handelsregister schrijft. Het verbod kan maximaal voor 5 jaar worden opgelegd. En zo lang het verbod geldt, kan de bestuurder niet worden benoemd tot bestuurder of Commissaris van een andere rechtspersoon of fungeren als feitelijk leidinggevende. Kortom, op het moment dat een bestuurder of toezichthoudende functie wordt geambieerd, is het goed om vooraf te screenen wat de financiële en “personele” status van de onderneming is ter voorkoming van de zogenoemde “lijken in de kast” die mogelijk tot een faillissement kunnen leiden. Het overdracht document waarin al dit soort zaken worden benoemd tussen het vertrekkende toezichthoudend orgaan en het startende toezichthoudend orgaan maakt het belang evident gezien deze nieuwe regelgeving.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet en bel gerust.

Geplaatst op 30 augustus 2016

Meer Nieuws

25 nov
EEN GOED CONTRACT VOLGT UIT EEN GOED CONTACT

18 jan
EEN GOED CONTRACT = EEN GOED CONTACT

13 sep
Artikel in Visie Magazine

30 aug
WET UITWERKING AUTOBRIEF II

30 aug
CAO-REGELING EN TRANSITIEVERGOEDING

30 aug
DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

30 aug
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

30 aug
MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

30 aug
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30 aug
BEVORDERING MEDIATION

6 jun
Cybercrime

3 jun
Artikel in Leeuwardercourant

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?