WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Per 1 januari 2016 is zoals u wellicht bekend de Wet Bescherming Persoonsgegevens in werking getreden. De vaag is wat dat betekent voor de screening van sollicitanten. Wat kun je als werkgever wel en wat kun je als werkgever niet vastleggen dan wel nagaan. Op grond van de wet geldt dat bij screening als uitgangspunt in acht moet worden genomen dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid of gegevens over iemands afkomst. Uitzondering is alleen toegestaan wanneer bijzondere functie-eisen dat noodzakelijk maken doch dat zal bijna niet het geval zijn. De werkgever moet de sollicitant vooraf informeren over de screening en dat kan bijvoorbeeld in de vacaturetekst. Hoe dan om te gaan met het checken van iemands referenties? Daarbij zal van belang zijn dat de sollicitant die een referent opgeeft, daartoe toestemming zal moeten hebben gevraagd van de referent. Daarnaast zal de sollicitant ook expliciet aan de potentiele werkgever toestemming moeten geven tot het opvragen van informatie bij de referent. Verder is de werkgever verplicht om de informatie die hij van de referent over de sollicitant heeft verkregen, terug te koppelen aan de sollicitant.

Geplaatst op 30 augustus 2016

Meer Nieuws

25 nov
EEN GOED CONTRACT VOLGT UIT EEN GOED CONTACT

18 jan
EEN GOED CONTRACT = EEN GOED CONTACT

13 sep
Artikel in Visie Magazine

30 aug
WET UITWERKING AUTOBRIEF II

30 aug
CAO-REGELING EN TRANSITIEVERGOEDING

30 aug
DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

30 aug
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

30 aug
MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

30 aug
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30 aug
BEVORDERING MEDIATION

6 jun
Cybercrime

3 jun
Artikel in Leeuwardercourant

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?