MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

Bedrijven vanaf 50 werknemers moeten werk gemaakt hebben van de meldingsregeling van klokkenluiders want in principe dienen dergelijke bedrijven vanaf 1 juli een meldingsregeling te hebben. Deze Wet Huis voor Klokkenluiders is bedoeld om bescherming te bieden aan werknemers die misstanden binnen een organisatie aan de kaak willen stellen. De Wet gaat uit van de bescherming van Klokkenluiders door te bepalen dat te goeder trouw en naar behoren handelde werknemer die een melding doet van een vermoeden van misstand niet vanwege zijn melding mag worden benadeeld in zijn rechtspositie. Tevens is het doel van de Wet het bijdragen aan oplossing van maatschappelijke misstanden.

 

De Wet stelt dat organisaties van doorgaans tenminste 50 werknemers wettelijk verplicht zijn een interne regeling voor omgang met Klokkenluiders op te stellen. In die procedure moet worden vastgelegd op welke wijze met de interne melding van een werknemer wordt omgegaan en onder welke omstandigheden direct buiten de organisatie kan worden gemeld. Ook moet worden vastgelegd dat de werknemer de mogelijkheid heeft een raadsman in te schakelen. Klokkenluiders in de zin van deze Wet kunnen uiteindelijk een beroep doen op het algemene benadelingsverbod dat hen moet beschermen tegen bijvoorbeeld het ontslag, het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband of het onthouden van een salarisverhoging.

Geplaatst op 30 augustus 2016

Meer Nieuws

25 nov
EEN GOED CONTRACT VOLGT UIT EEN GOED CONTACT

18 jan
EEN GOED CONTRACT = EEN GOED CONTACT

13 sep
Artikel in Visie Magazine

30 aug
WET UITWERKING AUTOBRIEF II

30 aug
CAO-REGELING EN TRANSITIEVERGOEDING

30 aug
DE LAATSTE AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT DE WET WERK EN ZEKERHEID

30 aug
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN

30 aug
MELDINGSREGELING KLOKKENLUIDERS

30 aug
WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

30 aug
BEVORDERING MEDIATION

6 jun
Cybercrime

3 jun
Artikel in Leeuwardercourant

Als uw onderneming juridisch advies of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een vrijblijvend advies gesprek aanvragen.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische vragen of een bedrijfsjurist nodig?